Yayınlanma Tarihi: |10.06.2015 12:40

CHP Seçim Bildirgesi 2015 – Geleceğe Umutla Bakan Çocuklar

CHP Aile Sigortası Programı ile yoksul çocukların sağlık, beslenme, kreş ve eğitim başta olmak üzere tüm gereksinimleri karşılanacak.


AİLE MERKEZLERİ


Türkiye’nin her ilinde kuracağımız 15.000 “Aile Merkezi” ile her çocuğun sağlık, beslenme, eğitim, sosyal ve kültürel gelişim konularında yeterli olanaklara kavuşmasını sağlayacağız.

45 bin uzman istihdam ederek sağlık ve bakım, rehberlik ve psikolojik destek, oyun ve kültür-sanat hizmetleri sunacağız.

Aile Merkezleri’nde çocuklara sadece fiziksel değil, duygusal ve bilişsel gelişim hizmeti de vereceğiz.

Anne-baba adaylarına çocuk sağlığı ve beslenmesi eğitiminin yanı sıra rehberlik ve psikolojik destek hizmetleri sağlayacağız.


ÇOCUK İSTİSMARI


Şiddetin bir eğitim aracı olarak kullanılmasının önüne geçeceğiz.

Çocuk istismarının etkin şekilde cezalandırılmasını sağlayacağız.

Çocukların mağdur olduğu durumlarda, mağduriyetin giderilmesine öncelik vereceğiz.

Adli vakalara karışan çocuklara sosyal hizmet uzmanı, psikolog, sosyolog, pedagog ve hukukçulardan oluşan bir ekip tarafından destek sağlayacağız.

Çocukların şiddet döngüsü ve suç döngüsü içinde kalmalarına izin vermeyeceğiz.

Suça karışmış çocukların cezalandırılmasını değil, eğitilerek topluma yeniden kazandırılmasını hedefleyeceğiz.

Çocuk Mahkemeleri’ni ve yargılama süreçlerini bu amaca hizmet edecek şekilde yeniden yapılandıracağız.

Çocuk tutukluluğuna son verecek, çocuk cezaevlerini kapatacağız.

Özellikle kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmelerinin önüne geçeceğiz.


EĞİTİMDE DÖNÜŞÜM


Çocukların bilişsel gelişimi ve okula hazırlık deneyimini güçlendirmek için okul öncesi eğitimi zorunlu ve ücretsiz yapacağız.

Eğitimde niteliği geliştirmek ve herkese fırsat eşitliği sağlamak için eğitime ayrılan kaynakları artıracak, yatırımların eğitim bütçesi içindeki payını genişleteceğiz.

Ezbere ve sınava odaklı eğitim sistemini değiştireceğiz. Önceliğimiz öğrencinin becerileri ve öğrenme deneyimi olacak.

Yurttaşlık bilinci, ayrımcılıkla mücadele ve insan hakları derslerine müfredatta yer vereceğiz.

Spor, sanat ve kültür etkinlikleri gibi ders dışı olanaklarla okulları cazibe merkezleri haline getireceğiz.


GELECEĞE UMUTLA BAKAN ÇOCUKLAR


SAĞLIKLI ÇOCUK, SAĞLIKLI TOPLUM

Temel sağlık hizmetlerini, her çocuk için tamamen ücretsiz hale getireceğiz.

Doğum öncesi ve sonrasına yönelik hizmet vermek üzere aile hekimlerini de kapsayacak sistematik programları ve kurumsal altyapıları geliştireceğiz.

Bebeklerin özellikle ilk altı ayda anne sütü ile beslenmesini teşvik edeceğiz.

Türkiye genelinde sadece büyük kentlerde bulunan çocuk hastanelerini yaygınlaştıracağız.


ÇOCUK YOKSULLUĞU

CHP Aile Sigortası Programı ile yoksul çocukların sağlık, beslenme, kreş ve eğitim başta olmak üzere tüm gereksinimlerini karşılayacağız.

Aile Sigortası kapsamında yoksul çocuklara nakit desteği sağlayacağız.

Okullarda ücretsiz öğle yemeği uygulaması başlatacağız.

Çocukların yoksulluk döngüsü içinde kalmasının temel nedeni olan eğitimden kopma ve çocuk işçiliğini engelleyeceğiz.

Doğan her yoksul çocuğa, mama ve bebek bezi de dâhil olmak üzere, ilk altı aylık tüm hijyenik ihtiyaçlarını sağlayan “bebek sandığı” vereceğiz.

Son Yazılar

TDNMedya.com

ANASAYFA

SİYASET

EKONOMİ

DÜNYA

SAĞLIK

KÜLTÜR-SANAT

TDNMedya.com Kategori

GÜNDEM

TÜRKİYE

SPOR

MAGAZİN

YAŞAM

TEKNOLOJİ

Künye

İletişim

E-posta:[email protected]

Sosyal Ağ

Haber Bülteni

[email protected]